Thema's

Overzicht van (eerdere) gesprekken

Delen=lief

Delen=lief, sharing is caring. De missie van via nova is Gods goede boodschap ontdekken en zichtbaar maken. Hoe deel je dat?

In deze serie denken we na over wat het ‘zichtbaar maken van God goede boodschap’ betekent, in een stad en tijd waar anderen enthousiasmeren al snel weerstand en scepsis oproept.

Tijdens de samenkomsten over het boek ‘De grote spirituele shift’ was vooraf een podcast te beluisteren. Deze zijn terug te luisteren bij de samenkomsten ove rhet boek van McLaren.

Afbeeldingen: ‘Sandman’ van Neil Gaiman en de bookcover van ‘De grote spirituele shift’ van Brian McLaren

Samen Leren Liefhebben

Liefhebben: het lijkt louter positieve associaties te hebben. In een sterk gepolariseerde samenleving waarin ieder z’n eigen verlangens najaagt is het ondanks dat toch een hele opgave om een liefdevolle samenleving te vormen. Juist als christelijke gemeenschap verlangen we er naar om daarin iets anders te laten zien. De kerk als een oefenplek om te leren hen lief te hebben die je zelf niet hebt uitgezocht.

Ruimhartig zoeken

Eureka! Vinden na intens zoeken is een feest. Dat dient gevierd te...
Meer

Ruimhartig gevonden worden

Wat als je zoekt, maar eigenlijk zelf nog gevonden moet worden. Niet makkelijk, wel mogelijk. Laat je vinden en vier...
Meer

Beperkt

Jezus is geen goddelijk superwezen. Hij is echt mens geworden. Dit is een bevrijdend perspectief en heeft grote gevolgen voor hoe we naar onze eigen en andermans beperkingen...
Meer

Ik zie jou

Samen kijken we naar wat het verhaal van Gideon ons leert over hoe God ons ziet en hoe hij ons...
Meer

Ik zie mij

God zei tegen Gideon: 'Ga in je kracht staan!'. Wat is die kracht eigenlijk? Wie zie je als je naar jezelf...
Meer

Liefde in gerechtigheid I

Moderne slavernij, uitbuiting en corruptie, het is dichterbij dan we vaak durven toegeven. Maar wat kunnen we er tegen doen? We willen ons uitspreken tegen onrecht,...
Meer

Liefde in gerechtigheid II

Bent u niet tevreden over uw huidige leiders? De profeet Micha was dat ook niet, en hij deed er wat aan. Praat hierover mee komende zondag en ervaar wat dit met je...
Meer

Christelijke inspiratie voor duurzaam leven

Wat is het nut van duurzaam leven?  Hoe doe je dat? Hoe blijf je hoopvol  en word je niet apathisch in een wereld die soms wel heel hard naar de knoppen lijkt...
Meer

Praktische inpiratie voor een duurzaam leven

Hoe kan je duurzamer leven? Hoe blijf je hoopvol en word je niet apathisch in een wereld die soms wel heel hard naar de knoppen lijkt te gaan? Welke impact heeft mijn...
Meer

Kwetsbaarheid

Durf jij jezelf kwetsbaar op te stellen naar andere toe? Is het nodig om kwetsbaar te durven zijn? Wat heeft God met onze kwetsbaarheid te maken? We luisteren naar een...
Meer

Levensmonumenten

Welke momenten in jouw leven verdienen een monument? Is het die keer dat alles tegen leek te zitten en dat het toch nog goed kwam? Of tijdens die mooie reis toen je...
Meer

Niets in te brengen

Wat als je het gevoel hebt dat je niets te geven hebt? Of als je hart vol is van gemis of verlangen? In de adventstijd staan we stil bij het uithouden en volhouden...ook...
Meer

Wat is jouw identiteit?

Vanuit de psychologie worden enkele manieren toegelicht waarop mensen hun identiteit bouwen. Dit verhaal wordt verbonden met Johannes de Doper en Christus.Naast...
Meer

Kerstnachtviering

Een spannende mix van klassieke en moderne muziek, persoonlijke verhalen en een drankje na. Van harte uitgenodigd voor een verlichtende...
Meer

Kom bij Jezus

Met Kerst herinneren we ons de geboorte van Jezus. Rondom de kribbe treffen we een divers publiek. Ook voor jou is er ruimte. Van harte...
Meer

Wat brengt mij bij Jezus?

De aanwezigen bij de kribbe van Jezus kwamen daar via verschillende wegen. Welke weg brengt jou bij...
Meer

Leven schenken

We laten ons inspireren door het indringende verhaal van Hanna en Samuël. Hanna gaat gebukt onder een zwaar verdriet. Hoe innig ze ook verlangt om moeder te worden...
Meer

Diverse onderwerpen 2019

Vanaf de start van 2019 nodigen we verschillende sprekers van binnen en buiten Via Nova uit om inzichten, vragen en ervaringen te delen op zondagochtend.

Geduld

01 december 2019
10:30
Het malieveld staat bijna wekelijks vol. Zijn het niet de klimaatdemonstranten, dan wel de boeren of de bouwers. Er zijn betogers vóór en tégen zwart piet en demonstraties vóór en tégen het opnemen van vluchtelingen. De scheidslijnen lijken scherper te worden, het geduld met ‘de andere kant’ af te nemen - polarisatie groeit. Is er een manier om elkaar vast te houden als je het grondig oneens bent? We laten ons spiegelen aan het perspectief van de Bijbel. God is doordrongen van de urgentie maar blijft toch geduldig – met ons, met allen. Wat zou die houding betekenen voor ons? Helaas geen opname van deze toespraak
Meer

Gods Vrijgevigheid

08 september 2019
10:30
Samen stilstaan bij wat we ontvangen
Meer

Op zoek naar wijsheid

01 september 2019
10:30
Terugblikkend op de vakantie en vooruitziend op een nieuw seizoen, gaan we in het boek Job op zoek naar inspirerende wijsheid.
Meer

Bezinnend op weg

07 juli 2019
10:30
Met de vakantie voor de deur laten we ons inspireren door de Emmausgangers. Hun reis biedt ook ons een perspectief.
Meer

Met liefde naar de ondergang

30 juni 2019
10:30
Als de wereld morgen vergaat, wat zou je dan vandaag willen of moeten doen?Keihard in paniek raken? Proberen de aarde te redden? Apathisch je kop in het zand steken?Of zou je liever vooral willen liefhebben?
Meer

Samen Duurzaam

23 juni 2019
10:30
Het belooft een interactieve forumsamenkomst te worden waar we samen door naar het scheppingsverhaal te kijken proberen te ontdekken wat duurzaamheid eigenlijk betekend. En hoe we vervolgens samen duurzaam kunnen leven.
Meer

Mag ik deze dans van je?

16 juni 2019
10:30
Geloven begint, net als in de dans, met een hartelijke uitnodiging. Mag IK deze dans van je? Overgave (aan God) wil niet provoceren, maar heeft lak aan conventies in de trant van ‘zo heurt het’. Echte navolging hecht niet zozeer aan eigen waardigheid, maar het gaat daarin altijd om de eer van God.
Meer

Volwassen worden

09 juni 2019
10:30
Overal worden we aangemoedigd tot persoonlijke groei. Maar waar leren we om volwassen te worden? De managementgoeroe Stephen Covey beschrijft dit proces van volwassen worden als een groei van afhankelijkheid (dependence) naar onafhankelijkheid (independence) naar wederzijde afhankelijkheid (interdepence).Volwassen worden is méér dan op eigen benen leren staan. Wie blijft hangen in de fase van onafhankelijkheid en ‘persoonlijke groei’ wordt nooit echt volwassen. We moeten opnieuw, nu kwetsbaar, anderen onder ogen leren komen. Hoe leren we zelfvertrouwen en kwetsbaarheid? En hoe kunnen we elkaar leren zien als ‘broers en zussen’ in plaats van als concurrenten? Vier Pinksterfeest mee en ontdek een (dé) Geest van liefde.
Meer

Anders groeien – vol verwachting

02 juni 2019
10:30
Onze cultuur kickt op groei en ontwikkeling. ‘Word de beste versie van jezelf!’. We zijn altijd onderweg naar meer, beter en effectiever. Je kan er moe van worden.  Moet het dan in de kerk ook nog over groei en verandering gaan? Moet je spiritualiteit en geloof groter, rijker en intenser worden? Toch is het waar: christelijke spiritualiteit gaat zeker ook over groei. Ingrijpende persoonlijke verandering en vernieuwing vindt plaats in de kerk. Op deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren kijken we naar ons verlangen om te groeien. Naar het startpunt en de brandstof. Welkom voor iedereen die verlangt naar een ander, ontspannen maar rijk verhaal over groei en ontwikkeling.
Meer

Gelukkig zijn de armen

19 mei 2019
10:30

Hoe destructief is armoede eigenlijk? En, is het noodzakelijk om arm te worden?

Meer

Buren, een bron van inspiratie

12 mei 2019
10:30
Buren blijken een inspiratiebron voor ons eigen leven te zijn. Samenkomst met inbreng van de kinderen.
Meer

Bevrijding

05 mei 2019
10:30

Christenen geloven dat Jezus ‘voor de zonden’ is gestorven. Maar wat bedoelen ze daarmee, wil die God dan bloed zien? Op deze Bevrijdingsdag denken we na over schuld, vergeving en bevrijding.

Meer

God vinden in alle dingen

God vinden in alle dingen; zo zou je de de ervaring van Ignatius van Loyola, de stichter van de jezuïeten, kunnen samenvatten. Ignatius ligt aan de oorsprong van een spiritualiteit die wereldwijd miljoenen mensen bewuster doet leven. De ignatiaanse spiritualiteit is geen leer. Ze heeft meer weg van een gereedschapskist met instrumenten die we kunnen gebruiken om intenser te leven. In vier bijeenkomsten in januari, februari en maart gaan we op ontdekkingstocht onder leiding van internetpastor Nikolaas Sintobin, een Jezuïet, naar de persoonlijke ervaring van vreugde. We zoomen per keer in op een aspect en proberen dat te verbinden aan ons eigen leven van alledag.

Onder invloed
De wonderlijke beelden buitelen over elkaar heen. Is de man onder invloed? Zelf claimt hij iets heel anders. Hij heeft beter en dieper gezien dan het blote oog. Hij ziet de invloed van onzichtbare dimensies. Hemel en aarde die elkaar raken. En alle bekende machtsverhoudingen staan op z’n kop. Nu reikt hij ons zijn bril aan. Een uitnodiging voor een trip uit onze comfortzone om alles opnieuw te bekijken. Een serie over het fascinerende bijbelboek Openbaring. Niets is wat het lijkt.

Een dichter, zeven kerken en een visioen

Wie was de dichter Johannes en waarom heeft hij dit boek geschreven? Voor wie schreef hij het boek? En wat kunnen wij hier vandaag de dag nog mee? Een inleiding...
Meer

Het centrum van de macht

De machtigste man verschijnt in Johannes' visioen als een kwetsbaar lammetje. Van wie en wat ben jij onder de indruk? Johannes daagt ons uit om de wereld van...
Meer

Feestje zonder alcohol

In de vroege ochtend lopen ze zó uitbundig over straat dat omstanders denken dat ze dronken zijn. Ze hebben geen druppel op, maar vieren groot feest....
Meer

Geplaagd door geweld

Onder luide trompetstoten worden grote rampen aangekondigd. Temidden van het geweld bevinden zich een paar ‘getuigen’. Ze zijn een kleine minderheid met een...
Meer

Het beest bij de naam noemen

Johannes geeft het kwaad in de wereld een naam: duivel, satan of 'het beest'. Kun je macht zo personifiëren? Wie bepaalt wat goed en kwaad is? En hoe strijden...
Meer

Forumsamenkomst

In de forumsamenkomsten (ca. eens per maand) is er naast liederen, gebeden en soms een overdenking, meer ruimte voor interactie. Deze samenkomsten worden...
Meer

Mogen Wij De Rekening?

Johannes ziet een hoer feestend op de rug van een afschuwelijk beest. Geen prettige spiegel om voorgehouden te krijgen. Maar wat kost onze westerse welvaart nou...
Meer

Zondag in de stad

Let op: deze zondag is er geen samenkomst in LAB111.Zondag in de stad: in kleine groepen, verspreid over de stad,...
Meer

De grote bruiloft

Johannes’ visioen eindigt met beelden van een groot feest. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En een bruiloft: de gelovigen worden als ‘bruid’ met Christus...
Meer

Vrienden en volgers

Vaak leven we een beetje met de flow. Het leven loopt zoals het loopt. Maar in deze serie gaan we bewust richting bepalen. We kijken naar een man met 4 miljard volgers, die hij allemaal vrienden noemt. Zelf volgt hij in alles een weg van radicale liefde voor God en mensen. Wat zegt Jezus, en wat doet hij? En wat zou het betekenen om hem te volgen in Amsterdam anno 2018?

Brandend verlangen (Advent)

Politieke leiders die de armen onderdrukken en er zelf flink op vooruitgaan. Bewoners die geen plaats willen maken voor vluchtelingen. Een geliefde die er met een ander vandoor gaat. Er is niets nieuws onder de zon.
Bij monde van de profeet Maleachi stelt God dit onrecht aan de kaak. Eerst lijkt God afwezig in het laatste bijbelboek van het Oude Testament, maar hij eist zijn plek op als Heer van de hemelse machten. De godsverduistering maakt plaats voor de komst van het zuiverende vuur.

Jozef. Over nachtmerries en jongensdromen

Zijn leven gaat van grote hoogten naar grote diepten en weer terug. Hij wordt gehaat en geliefd, verstoten en ontvangen, vergeten en vereerd. Dwars door dat alles ontwikkelt hij zich van een naïeve dromer tot een betrouwbare leider. Zijn geheim volgens zijn biograaf? ‘God stond hem bij’. Wat betekent dat? Hoe ziet dat er uit?

Liever lezen?

Bekijk dan eens onze boeken

Via Nova Boeken

Vreemde vogels

De eerste brief van Petrus is een van de meest geliefde brieven van het Nieuwe Testament. Veel christenen herkennen zich goed in de situaties die Petrus beschrijft. En hij schrijft over actuele thema's als tolerantie, waarden en normen, opkomen voor je geloof, enzovoort.

Komedie in vier bedrijven

Hoe kun je idealen koesteren zonder bitter te worden over alle mensen die maar raak leven? Is het mogelijk om hoog in te zetten en toch geduldig en liefdevol te blijven? Het boek Jona laat zien hoe dat kan.

Ontworteld

Wat houd je nog over als al je zekerheden verdwijnen? Hoe kun je dan jezelf blijven? Het bijbelboek Daniël helpt je om over deze grote vragen na te denken.

Geloven in de marge

In het jaar 54 schreef de apostel Paulus een brief aan een klein groepje mensen in een grote stad: de christelijke gemeenschap in de havenstad Korinte. Een brief over leiderschap, relaties, seks, sociale tegenstellingen, vrijheid en verantwoordelijkheid.

Eten met Jezus

Samen eten was voor Jezus een deel van zijn missie. Door met hem te eten, veranderden mensen. Aan tafel werd iets duidelijk van de wereld die hem voor ogen stond. Veel mensen waardeerden de boeiende gesprekken die ontstonden. Als Jezus maar niet zulke pijnlijke dingen zou zeggen...

Zinvol leven

Wat geeft het leven zin? Waar genieten we van en waar gaan we voor? Dat zijn de kernvragen van het boek Prediker, maar ze zijn ook bijzonder actueel. Dit boek is een zoektocht naar een praktische toepassing van de adviezen in het boek Prediker, in het leven van elke dag.

Kijkje achter de schermen?

Meer weten over Via Nova?
Krijg toegang tot persoonlijke verhalen
en andere inspirerende content.