Thema's

Overzicht van (eerdere) gesprekken

Onder invloed
De wonderlijke beelden buitelen over elkaar heen. Is de man onder invloed? Zelf claimt hij iets heel anders. Hij heeft beter en dieper gezien dan het blote oog. Hij ziet de invloed van onzichtbare dimensies. Hemel en aarde die elkaar raken. En alle bekende machtsverhoudingen staan op z’n kop. Nu reikt hij ons zijn bril aan. Een uitnodiging voor een trip uit onze comfortzone om alles opnieuw te bekijken. Een serie over het fascinerende bijbelboek Openbaring. Niets is wat het lijkt.

Vrienden en volgers

Vaak leven we een beetje met de flow. Het leven loopt zoals het loopt. Maar in deze serie gaan we bewust richting bepalen. We kijken naar een man met 4 miljard volgers, die hij allemaal vrienden noemt. Zelf volgt hij in alles een weg van radicale liefde voor God en mensen. Wat zegt Jezus, en wat doet hij? En wat zou het betekenen om hem te volgen in Amsterdam anno 2018?

Brandend verlangen (Advent)

Politieke leiders die de armen onderdrukken en er zelf flink op vooruitgaan. Bewoners die geen plaats willen maken voor vluchtelingen. Een geliefde die er met een ander vandoor gaat. Er is niets nieuws onder de zon.
Bij monde van de profeet Maleachi stelt God dit onrecht aan de kaak. Eerst lijkt God afwezig in het laatste bijbelboek van het Oude Testament, maar hij eist zijn plek op als Heer van de hemelse machten. De godsverduistering maakt plaats voor de komst van het zuiverende vuur.

Jozef. Over nachtmerries en jongensdromen

Zijn leven gaat van grote hoogten naar grote diepten en weer terug. Hij wordt gehaat en geliefd, verstoten en ontvangen, vergeten en vereerd. Dwars door dat alles ontwikkelt hij zich van een naïeve dromer tot een betrouwbare leider. Zijn geheim volgens zijn biograaf? ‘God stond hem bij’. Wat betekent dat? Hoe ziet dat er uit?

Liever lezen?

Bekijk dan eens onze boeken

Via Nova Boeken

Vreemde vogels

De eerste brief van Petrus is een van de meest geliefde brieven van het Nieuwe Testament. Veel christenen herkennen zich goed in de situaties die Petrus beschrijft. En hij schrijft over actuele thema's als tolerantie, waarden en normen, opkomen voor je geloof, enzovoort.

Komedie in vier bedrijven

Hoe kun je idealen koesteren zonder bitter te worden over alle mensen die maar raak leven? Is het mogelijk om hoog in te zetten en toch geduldig en liefdevol te blijven? Het boek Jona laat zien hoe dat kan.

Ontworteld

Wat houd je nog over als al je zekerheden verdwijnen? Hoe kun je dan jezelf blijven? Het bijbelboek Daniël helpt je om over deze grote vragen na te denken.

Geloven in de marge

In het jaar 54 schreef de apostel Paulus een brief aan een klein groepje mensen in een grote stad: de christelijke gemeenschap in de havenstad Korinte. Een brief over leiderschap, relaties, seks, sociale tegenstellingen, vrijheid en verantwoordelijkheid.

Eten met Jezus

Samen eten was voor Jezus een deel van zijn missie. Door met hem te eten, veranderden mensen. Aan tafel werd iets duidelijk van de wereld die hem voor ogen stond. Veel mensen waardeerden de boeiende gesprekken die ontstonden. Als Jezus maar niet zulke pijnlijke dingen zou zeggen...

Zinvol leven

Wat geeft het leven zin? Waar genieten we van en waar gaan we voor? Dat zijn de kernvragen van het boek Prediker, maar ze zijn ook bijzonder actueel. Dit boek is een zoektocht naar een praktische toepassing van de adviezen in het boek Prediker, in het leven van elke dag.

Kijkje achter de schermen?

Meer weten over Via Nova?
Krijg toegang tot persoonlijke verhalen
en andere inspirerende content.