Goede Vrijdag

Datum: 30 maart 2018 om 21.00

Locatie: LAB111 (Arie Biemondstraat 111)

We gedenken het lijden en sterven van Jezus. Met zeven lezingen uit het lijdensevangelie van Johannes, stilte, het samen zingen van liederen en het luisteren naar een bijzonder instrument en klassieke stukken uit alle tijden. 

Zondagochtend

Meerdere keren per maand een samenkomst met een toespraak, liederen en gebeden.  

Toegankelijkheid

Kom je met een rolstoel? Laat het weten. We zorgen dan dat de deur van een aparte ingang openstaat.