Liefde in gerechtigheid I

Spreker: Herman Bouma

Datum: 20 oktober 2019 om 10:30

Locatie: LAB111 (Arie Biemondstraat 111)

Moderne slavernij, uitbuiting en corruptie, het is dichterbij dan we vaak durven toegeven. Maar wat kunnen we er tegen doen? We willen ons uitspreken tegen onrecht, maar voor je het weet ben je een klimaatdrammer, of een moraalridder. Hoe kunnen we wat krom is recht maken?

Zondagochtend

Meerdere keren per maand een samenkomst met een toespraak, liederen en gebeden.  

Toegankelijkheid

Kom je met een rolstoel? Laat het weten. We zorgen dan dat de deur van een aparte ingang openstaat.

Over deze serie

Samen Leren Liefhebben

Liefhebben: het lijkt louter positieve associaties te hebben. In een sterk gepolariseerde samenleving waarin ieder z’n eigen verlangens najaagt is het ondanks dat toch een hele opgave om een liefdevolle samenleving te vormen. Juist als christelijke gemeenschap verlangen we er naar om daarin iets anders te laten zien. De kerk als een oefenplek om te leren hen lief te hebben die je zelf niet hebt uitgezocht.