Verzoend

Bijbelgedeelte: Genesis 44:1-45:15

Spreker: Laurens van Lavieren

Datum: 05 november 2017 om 10.30

Locatie: LAB111

Serie: ,

Ze sloegen hem, mishandelden hem, smeten hem uit hun leven. Ze knakten zijn jonge leven. Wat ze deden had zijn hele leven getekend. Nu, vele jaren later, zien ze elkaar weer. Tegen alle verwachting in, is Jozefs woede bekoeld. Hij neemt geen wraak, maar biedt vergeving. Hoe is het mogelijk om mensen die je diep gekwetst hebben te vergeven? Kun je ooit nog samen verder als er zulke diepe wonden zijn gemaakt?

Zondagochtend

Meerdere keren per maand een samenkomst met een toespraak, liederen en gebeden.  

Toegankelijkheid

Kom je met een rolstoel? Laat het weten. We zorgen dan dat de deur van een aparte ingang openstaat.

Over deze serie

Jozef. Over nachtmerries en jongensdromen

Zijn leven gaat van grote hoogten naar grote diepten en weer terug. Hij wordt gehaat en geliefd, verstoten en ontvangen, vergeten en vereerd. Dwars door dat alles ontwikkelt hij zich van een naïeve dromer tot een betrouwbare leider. Zijn geheim volgens zijn biograaf? ‘God stond hem bij’. Wat betekent dat? Hoe ziet dat er uit?