Kwetsbaarheid

Spreker: Rein den Hertog

Datum: 17 november 2019 om 10:30

Locatie: LAB111 (Arie Biemondstraat 111)

Durf jij jezelf kwetsbaar op te stellen naar andere toe? Is het nodig om kwetsbaar te durven zijn? Wat heeft God met onze kwetsbaarheid te maken? We luisteren naar een oud verhaal over onze kwetsbaarheid en over hoe God daar mee om gaat.

Zondagochtend

Meerdere keren per maand een samenkomst met een toespraak, liederen en gebeden.  

Toegankelijkheid

Kom je met een rolstoel? Laat het weten. We zorgen dan dat de deur van een aparte ingang openstaat.

Over deze serie

Samen Leren Liefhebben

Liefhebben: het lijkt louter positieve associaties te hebben. In een sterk gepolariseerde samenleving waarin ieder z’n eigen verlangens najaagt is het ondanks dat toch een hele opgave om een liefdevolle samenleving te vormen. Juist als christelijke gemeenschap verlangen we er naar om daarin iets anders te laten zien. De kerk als een oefenplek om te leren hen lief te hebben die je zelf niet hebt uitgezocht.