Leven schenken

Spreker: Nienke Hofsink

Datum: 12 januari 2020 om 10:30

Locatie: LAB111 (Arie Biemondstraat 111)

We laten ons inspireren door het indringende verhaal van Hanna en Samuël. Hanna gaat gebukt onder een zwaar verdriet. Hoe innig ze ook verlangt om moeder te worden - het is haar niet gegeven. Wat doe je als het je niet lukt om te worden wie je wil zijn? Kun je leven schenken als je kinderwens onvervuld blijft? En wat leren van Hanna’s vreugde over de hulp van de Heer? Of er nu blijdschap of pijn leeft in ons hart - we proberen het zingend en biddend naar God te brengen.

Zondagochtend

Meerdere keren per maand een samenkomst met een toespraak, liederen en gebeden.  

Toegankelijkheid

Kom je met een rolstoel? Laat het weten. We zorgen dan dat de deur van een aparte ingang openstaat.

Over deze serie

Samen Leren Liefhebben

Liefhebben: het lijkt louter positieve associaties te hebben. In een sterk gepolariseerde samenleving waarin ieder z’n eigen verlangens najaagt is het ondanks dat toch een hele opgave om een liefdevolle samenleving te vormen. Juist als christelijke gemeenschap verlangen we er naar om daarin iets anders te laten zien. De kerk als een oefenplek om te leren hen lief te hebben die je zelf niet hebt uitgezocht.