De grote bruiloft

Datum: 15 juli 2018 om 10.30

Locatie: LAB111 (Arie Biemondstraat 111)

Johannes’ visioen eindigt met beelden van een groot feest. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En een bruiloft: de gelovigen worden als ‘bruid’ met Christus verenigd. Gods beloften worden vervuld. Wie trouw is, en volhoudt, zal krijgen wat hem is beloofd. Wat belooft God ons?

Zondagochtend

Meerdere keren per maand een samenkomst met een toespraak, liederen en gebeden.  

Toegankelijkheid

Kom je met een rolstoel? Laat het weten. We zorgen dan dat de deur van een aparte ingang openstaat.