Vergeten

Bijbelgedeelte: Genesis 39:20-40:23

Spreker: Laurens van Lavieren

Datum: 08 oktober 2017 om 10.30

Locatie: LAB111

Serie: ,

Jozef belandt op een dood spoor, zo lijkt het. In zijn leven en carrière is hij absoluut niet waar hij wil zijn. Buiten zijn eigen schuld zit hij in een ogenschijnlijk hopeloze situatie. Er lijkt weinig perspectief op verbetering. De enige grote kans op een positieve wending loopt uit op een totale teleurstelling. Ben jij wel eens op een dood spoor beland in je leven of carrière? Hoe hield je je staande? Welke rol zou, net als voor Jozef, God daarin kunnen spelen?

Zondagochtend

Meerdere keren per maand een samenkomst met een toespraak, liederen en gebeden.  

Toegankelijkheid

Kom je met een rolstoel? Laat het weten. We zorgen dan dat de deur van een aparte ingang openstaat.

Over deze serie

Jozef. Over nachtmerries en jongensdromen

Zijn leven gaat van grote hoogten naar grote diepten en weer terug. Hij wordt gehaat en geliefd, verstoten en ontvangen, vergeten en vereerd. Dwars door dat alles ontwikkelt hij zich van een naïeve dromer tot een betrouwbare leider. Zijn geheim volgens zijn biograaf? ‘God stond hem bij’. Wat betekent dat? Hoe ziet dat er uit?