Verhoogd

Bijbelgedeelte: Genesis 41

Spreker: Herman Bouma

Datum: 22 oktober 2017 om 10.30

Locatie: LAB111

Serie: ,

Door een samenloop van omstandigheden komt er een keer in zijn lot. Van de goot naar de troon. In sneltreinvaart verandert Jozef van een vergeten gevangene in de op één na machtigste man van het land. Jozef ziet in het succes niet de kroon op zijn eigen prestaties, maar de hand van God. Welke successen heb jij behaald? Wat zou het uitmaken als je daar net als Jozef de hand van God in ziet?

Zondagochtend

Meerdere keren per maand een samenkomst met een toespraak, liederen en gebeden.  

Toegankelijkheid

Kom je met een rolstoel? Laat het weten. We zorgen dan dat de deur van een aparte ingang openstaat.

Over deze serie

Jozef. Over nachtmerries en jongensdromen

Zijn leven gaat van grote hoogten naar grote diepten en weer terug. Hij wordt gehaat en geliefd, verstoten en ontvangen, vergeten en vereerd. Dwars door dat alles ontwikkelt hij zich van een naïeve dromer tot een betrouwbare leider. Zijn geheim volgens zijn biograaf? ‘God stond hem bij’. Wat betekent dat? Hoe ziet dat er uit?