Opnieuw veroverd

Bijbelgedeelte: Maleachi 3:1-12

Spreker: Bettina Vlot

Datum: 10 december 2017 om 10.30

Locatie: LAB111

God gaat zijn volk terugwinnen zodat het weer wordt zoals vroeger. Daarvoor is het eerst nodig dat de onzuiverheden verwijderd worden, zoals zilver gesmolten en gezuiverd wordt. God vraagt zijn volk om erkenning van hun falen en dat al generaties lang. Alleen dan kan het volk een stap naar God zetten en zal God hen zegenen. Hoe kunnen we eraan meewerken dat we opnieuw veroverd worden?

Zondagochtend

Meerdere keren per maand een samenkomst met een toespraak, liederen en gebeden.  

Toegankelijkheid

Kom je met een rolstoel? Laat het weten. We zorgen dan dat de deur van een aparte ingang openstaat.

Over deze serie

Brandend verlangen (Advent)

Politieke leiders die de armen onderdrukken en er zelf flink op vooruitgaan. Bewoners die geen plaats willen maken voor vluchtelingen. Een geliefde die er met een ander vandoor gaat. Er is niets nieuws onder de zon.
Bij monde van de profeet Maleachi stelt God dit onrecht aan de kaak. Eerst lijkt God afwezig in het laatste bijbelboek van het Oude Testament, maar hij eist zijn plek op als Heer van de hemelse machten. De godsverduistering maakt plaats voor de komst van het zuiverende vuur.