Grote schoonmaak?

Datum: 21 oktober 2018 om 10.30

Locatie: Westerwijk,Admiraal de Ruyterweg 150

Bijna al het leven op aarde wordt door de 'zondvloed' uitgeroeid. Wat heftig! Was het nodig? Zijn wij mensen echt zo slecht? En wat zegt het over de God die dit doet en dan spijt heeft? Is God onvolmaakt, imperfect, wispelturig?

Zondagochtend

Meerdere keren per maand een samenkomst met een toespraak, liederen en gebeden.  

Toegankelijkheid

Kom je met een rolstoel? Laat het weten. We zorgen dan dat de deur van een aparte ingang openstaat.