Verrast

Bijbelgedeelte: Genesis 50:15-21

Spreker: Stefan Paas

Datum: 19 november 2017 om 10.30

Locatie: LAB111

Serie: ,

Op verschillende momenten had hij alle reden gehad om verbitterd te raken. Uitgekotst door zijn familie, onterecht in de gevangenis, vergeten door wie hem kon helpen. Maar als hij terugkijkt is hij niet bitter, maar verrast. Van alles wat er is gebeurd zegt hij: ‘God heeft het ten goede gekeerd’. Hoe kunnen wij open blijven om ons door God te laten verassen?

Zondagochtend

Meerdere keren per maand een samenkomst met een toespraak, liederen en gebeden.  

Toegankelijkheid

Kom je met een rolstoel? Laat het weten. We zorgen dan dat de deur van een aparte ingang openstaat.

Over deze serie

Jozef. Over nachtmerries en jongensdromen

Zijn leven gaat van grote hoogten naar grote diepten en weer terug. Hij wordt gehaat en geliefd, verstoten en ontvangen, vergeten en vereerd. Dwars door dat alles ontwikkelt hij zich van een naïeve dromer tot een betrouwbare leider. Zijn geheim volgens zijn biograaf? ‘God stond hem bij’. Wat betekent dat? Hoe ziet dat er uit?