Wat is Via Nova?

Wie is Via Nova? Wat willen ze? Wie betaalt het?

Wat is Via Nova?

We zijn een groep mensen die iets geweldigs delen op onze levensweg: het verlangen om de echtheid van Gods goede boodschap te ontdekken en zichtbaar te maken. We zijn ergens op onze weg geraakt door Gods liefde, of verlangen daarnaar.

We zijn een gemeenschap: we leven met elkaar mee. We steunen elkaar als het moeilijk is en lachen mee als er iets te vieren valt. We stimuleren elkaar te leven uit liefde. We herinneren elkaar aan wie God is en moedigen elkaar aan op God te blijven vertrouwen.

Daarvoor ontmoeten we elkaar regelmatig. Op zondag en doordeweeks, in grote en kleine groepen. In al die samenkomsten vieren we de liefde van God. Door verhalen te vertellen - uit de Bijbel en ons eigen leven - door muziek en verbeelding en gebed.  

Kom in contact

Je kunt ook direct contact opnemen met iemand van de leiding van Via Nova. Zie onder.

Locaties

Zondagse samenkomsten

Samenkomsten op zondag zijn in de Weteringkerk,
tenzij anders aangegeven.

Weteringkerk
Veluwelaan 20, Amsterdam

Andere activiteiten

Onze activiteiten zijn op verschillende locaties.

Kijk bij de activiteit waar je wilt meedoen.

Wat is jullie visie?

Roeping

Het is onze roeping om de echtheid van Gods goede boodschap te ontdekken en zichtbaar te maken.

Talenten

We hebben van God deze talenten ontvangen om in te zetten en te ontplooien:

 • Bevlogen 
 • Creatief
 • Betrokken
 • Grondig
 • Stimulerend

Waarden

We hechten bijzondere waarde aan het volgende:

 • Wij leven in openheid voor Gods gevende liefde 
 • Wij zijn op weg als volgelingen van Jezus
 • Wij staan bewust in contact met de hedendaagse cultuur
 • Wij geven anderen en onszelf ruimte
 • Wij willen echtheid in relaties
 • Wij dragen bij aan het welzijn van Amsterdam

Wie betaalt het?

Voor niets gaat de zon op...

Kosten

We hebben o.a. de volgende kosten: 

 • huur van ruimtes
 • materialen
 • salaris van de (parttime) medewerkers

Ook draagt de gemeenschap bij aan goede doelen in Amsterdam en daarbuiten. 

Inkomsten

De deelnemers van Via Nova dragen vrijwillig financieel bij. Tijdens de samenkomsten is er ook gelegenheid om geld te geven.

Daarnaast zijn er vrienden en kerken elders uit Nederland die Via Nova financieel steunen.

Steunen?

Wil jij ons steunen met een eenmalige of vaste bijdrage? Daar zijn we heel blij mee!

We zijn geregistreerd als ANBI, waardoor je gift aftrekbaar is.

Klik op onderstaande knop.

Wie heeft de leiding?

Coördinatieteam

Alle taken en verantwoordelijkheden zijn verdeeld onder de deelnemers en belegd in diverse teams.


Het coordinatieteam overziet de verdeling van deze taken en verantwoordelijkheden en pakt eventuele overgebleven zaken op.


Grote beslissingen worden altijd voorgelegd aan de deelnemers. In dit alles zoeken we de richting die God ons wijst.

Annelies Vonk Noordegraaf

annelies@vianova-amsterdam.nl

Guido van Voornveld

guido@vianova-amsterdam.nl

Ton Vonk Noordegraaf

ton@vianova-amsterdam.nl

Kleine lettertjes

Belangrijk voor de fiscus

Fiscaal
Fiscaal nummer: RSIN 824148708 / KvK 77094905.

Beloningsbeleid

Voor de beloning van de (parttime) voorganger volgen we de regeling in bijlage 48 van de kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, die op zijn beurt is aangesloten op de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. Meer informatie.

Leden van het kernteam en de commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag van activiteiten
Via Nova organiseert de volgende activiteiten: zondagse samenkomsten, huiskringen, leergroepen, gebed en focus avonden en diverse incidentele andere activiteiten.

ANBI-gegevens, winst- en verliesrekening afgelopen jaren en begroting

Kijkje achter de schermen?

Meer weten over Via Nova?
Krijg toegang tot persoonlijke verhalen
en andere inspirerende content.