Privacystatement

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan. Wij verwerken persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. Via Nova, gevestigd in Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, producten of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Dit is een indicatie van (veelvoorkomende) gegevens. Het is mogelijk dat wij gegevens verzamelen die hieronder niet vermeld staan.

 • Voor- en achternaamGeslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt op dezewebsite in correspondentie, telefonisch of anderszins
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer en informatie over giften (alleen bekend bij financieel team en team vrienden van Via Nova)
 • Activiteiten binnen Via Nova waaraan je meedoet of hebt gedaan of waarin je interesse hebt en je evaluatie van deze activiteiten als je die met ons deelt
 • Taken of verantwoordelijkheden die je hebt of hebt gehad binnen Via Nova of waarin je interesse hebt
 • Van deelnemers van Via Nova: eventuele data van doop, belijdenis, huwelijk en gezinssamenstelling, kerkelijke achtergrond

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de contactpagina van deze website, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze activiteiten uit te kunnen voeren.
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze activiteiten.
 • Voor het afhandelen van giften.
 • Om je op de hoogte te houden middels onze nieuwsbrief en andere mailings als je hiervoor toestemming hebt gegeven.
 • Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Wij analyseren je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van activiteiten en/of producten af te stemmen op de voorkeuren van gebruikers.
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als je deelnemer, betrokkene of vriend van Via Nova bent bewaren we je gegevens zolang je dat bent. Voor niet-actieve betrokkenen bewaren wij persoonsgegevens zolang je je niet hebt afgemeld voor mailings in ons mailsysteem en maximaal 10 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen statistieken over deelnemers, betrokkenen en vrienden met het CGK kerkverband en mogelijk andere derden. Namen, adressen en andere persoonlijke data worden met deze derden niet gedeeld. De gegevens die we delen zijn niet te herleiden tot personen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je apparaat (bv. computer, tablet of smartphone). Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via de contactpagina van deze website.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 8 weken, op je verzoek.

Hierbij wordt je er tevens ook op gewezen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de contact pagina van deze website.