Steun Via Nova

Gebruik onderstaand formulier om een
eenmalige of vaste bijdrage te geven.
Hartelijk dank!

Liever zelf overmaken?

Dat kan!

NL10 INGB 0004 6076 31
ten name van CGK Via Nova Amsterdam

Hartelijk dank!

Kleine lettertjes

Belangrijk voor de fiscus

Fiscaal
Fiscaal nummer: 820717757.

Beloningsbeleid

Voor de beloning van de (parttime) voorganger volgen we de regeling in bijlage 48 van de kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, die op zijn beurt is aangesloten op de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. Meer informatie.

Leden van het kernteam en de commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag van activiteiten
Via Nova organiseert de volgende activiteiten: zondagse samenkomsten, huiskringen, gespreksavonden christelijk geloof / tafelgesprekken, introductiemiddag Via Nova, diverse incidentele andere activiteiten.

jaarverslag en winst- en verliesrekening 2017